ahccr_logo_1_white.png

Zásady ochrany osobních údajů

Spolek Appaloosa Horse Club Czech Republic, z. s. se sídlem Bělehradská 2056/3a, 360 01 Karlovy Vary, IČ 70106851, zpracovává:

 

a) v případě členství v klubu, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
— jméno a příjmení,
— datum narození,
— adresu bydliště,
— e-mailovou adresu,
— telefonní číslo,

— číslo účtu a případně další údaje uvedené v přihlášce, které identifikují konkrétní fyzickou osobu.

 

b) v případě odeslání kontantního formuláře:
— jméno, příjmení,
— e-mailovou adresu,
— telefonní číslo.

 

Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci pod bodem a) je nutné zpracovat pro evidenci členů klubu. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho členství v klubu. Po ukončení členství budou tyto osobní údaje dále zpracovávány po dobu 10 let od ukončení členství pro případné uplatnění práv správce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písem. e) zákona o ochraně osobních údajů.

 

Osobní údaje uvedené v odstavci 1. pod bodem b) je nutné zpracovat pro zpracování odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o Vámi vzneseném dotazu mezi námi, nejdéle 1 rok od vznesení Vašeho dotazu.

 

Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uzavření členství zasílána obchodní sdělení (vč. například tzv. ebooků), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude námi uchovávána po dobu účinnosti smlouvy a dále 3 roky od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou Mgr. Radkou Šťovíčkovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům (v tomto případě pouze poskytovatelům služeb Google Analytics a iDoklad), jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
— požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
— požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
— vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
— požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
— v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Jak zkontrolovat nastavení cookie?

Níže uvádíme postup, kterým zkontrolujete nastavení cookies pro jednotlivé prohlížeče.

 

Google Chrome
Otevřete si nastavení prohlížeče.
Na konci stránky klikněte na odkaz „Rozšířená nastavení“.
Klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu“ a poté „Soubory cookie“.
Pro zakázání cookies odškrtněte volbu „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie“.

 

Internet Explorer
Klikněte na ozubené kolečko v pravé horní části prohlížeče a dále na „Možnosti internetu“.
Přejděte na kartu „Osobní údaje“.
Posuňte jezdce v rámečku „Nastavení“ zcela nahoru, až se zobrazí popis úrovně zabezpečení „Blokovat všechny soubory cookies“.

 

Mozilla Firefox
Klikněte na oranžový nápis „Firefox“ v levém horním rohu.
V kontextovém menu vyberte „Možnosti“ a poté opět volbu „Možnosti“.
Přejděte na kartu „Soukromí“.
V rámečku „Historie“ zvolte nastavení historie „Použít pro historii vlastní nastavení“.
V níže rozbaleném menu odškrtněte volbu „Povolit serverům nastavovat cookies“.