ahccr_logo_1_white.png

Registrace klisny pro chov

Rádi byste odchovali appaloosa hříbě a nejste si jisti, jaké musíte splnit podmínky pro registraci klisny a následně i hříběte? Tak právě pro Vás jsou určeny následující informace. Mějte prosím na paměti, že pro řádnou registraci hříběte je nutné mít v pořádku doklady chovné klisny i doklady od majitele hřebce. 

Zde je tedy několik rad, jak mít registrovanou appaloosu:
— Než se do připouštění pustíte, musí být Vaše klisna na Vás vždy přepsaná v plemenné knize v ApHC v USA. Pokud neprovedete změnu majitele koně při jeho koupi, bude hříbě z takové matky vždy v majetku původního majitele. V některých případech je pak velmi složité vše dohledávat a řešit s minulým majitelem klisny.
— Další podmínkou pro registraci hříběte jsou DNA testy klisny. Laboratoř, kam odešlete žádanku a vzorek hřívy, Vám vystaví doklad v AJ a Vy jej odesíláte do ApHC v USA.

Pokud chcete hříbě odchovat na klisně A1/1, je nutné před připuštěním zařídit tyto doklady pro matku (klisnu A1/1):
— V první řadě musí být Vaše klisna registrovaná u Jockey Clubu.
— Do ApHC v USA pak odesíláte tyto doklady:
— DNA testy v anglické verzi – genetický profil Vám vyhotoví ČMCHS Hradišťko, Labooklin, US Davis, či jiná laboratoř
— 4 fotografie Vaší klisny zepředu, zezadu, z pravé a z levé strany
— Formulář pro registraci koní, kteří nejsou appaloosou – ke stažení ZDE
— Bohužel ne všechny klisny s doklady A1/1 získají registraci pro chov appaloos!!! Důvodem jsou jejich předci, kteří nejsou žádoucí pro plemennou knihu appaloos.

Chov na QH klisnách:
— Opět platí, že klisna musí mít v pořádku registraci u Quarter Horse Asociation.
— Do ApHC v USA pak odesíláte tyto doklady:
— DNA testy klisny v anglické verzi (Nejprve zašlete do AQHA v USA žádost o DNA, na jejím základě obdržíte obálku s korespondenčním lístkem, který vyplníte a podepíšete, do přiloženého obalu vložíte hřívu a obojí zašlete do AQHA. Výsledek Vám přijde poštou.)
— 4 fotografie Vaší klisny z předu, zezadu, z levé a z pravé strany.
— Formulář pro registraci koní, kteří nejsou appaloosou – ke stažení ZDE
— Sídlo Appaloosa Horse Clubu, který vede plemennou knihu, je následující:
          Appaloosa Horse Club
          2720 W Pullman Rd.
          Moscow ID 83843-4024
          USA

Jak poznáte správného hřebce podle dokladů:
— Nejlépe si můžete hřebce prověřit tak, že si ověříte jeho registraci pro plemenitbu v Ústřední evidenci koní ČR (ÚEK ČR), tel 469 319 876, email: info@uek.cz.

— Tato organizace vede Ústřední registr plemeníků. Každého majitele zapsaného plemenného hřebce vybaví ÚRP před začátkem připouštěcí sezóny tzv. Připouštěcím rejstříkem, který je průpisový a prvopis a první kopie zápisu zůstávají v Připouštěcím rejstříku pro potřeby ÚE, další dva průpisy (modrý a zelený) obdrží majitel klisny.

Po narození hříběte zašle majitel do 21 dnů od narození modrý průpis Přip. lístku do Ústřední evidence koní.

 

Zelený průpis pak majiteli hříběte zůstává do chvíle, kdy ho navštíví osoba provádějící označování koní. Ta hříbě popíše a graficky označí. Předtím ale hříbě vyfotíte, vypíšete formulář REGISTRATION APPLICATION a odešlete do ApHC. V USA Vám vystaví Certifikát koně. Tento doklad pak s písemným a grafickým popisem koně slouží jako podklad pro vystavení modrého Průkazu koně, kde bude uvedena plemenná příslušnost „appaloosa“. Celý tento proces musíte podle českých zákonů stihnout do 6 měsíců věku hříběte.

Každý jedinec plemene appaloosa musí mít svůj originální rodný list vystavený Appaloosa Horse Clubem v USA. Pokud chcete připouštět appaloosa hřebcem, musí Vám jeho majitel tento doklad předložit.

 

Certifikát koně appaloosa vypadá takto:

U barevné appaloosy je na certifikátu zlatý znak, u nebarevné appaloosy tam tento zlatý znak není. Avšak pouze takto vypadající doklad je jediný pravý a originální doklad toho, že jde o koně tohoto plemene.

 

Můžete se setkat s certifikáty jiného vzhledu vystavenými jinými Americkými asociacemi. Tyto asociace zapisují barevné koně bez ohledu na to, jakého jsou původu. Pokud je kůň u takovéto asociace zaregistrován, ApHC Vám již takového koně do plemenné knihy appaloos nezaregistruje, a to i v případě, že má plný a doložitelný původ. V případě, že chcete koupit koně plemene appaloosa, vždy musíte tento certifikát koně obdržet při koupi koně. Bez tohoto dokladu nekupujete appaloosu.

 

Na konci roku musí majitel hřebce vždy vyplnit Stallion Breeding Report, seznam připuštěných klisen v kalendářním roce. K tomu vždy potřebuje všechny informace o Vás a Vaší klisně. Pokud po Vás tyto informace majitel hřebce nechce, měli byste zbystřit. Bez těchto informací majitel hřebce nemůže registrovat připuštění Vaší klisny a také nemůže vystavit připouštěcí lístek nutný k registaraci Vašeho hříběte.