ahccr_logo_1_white.png

Síň slávy

Síň slávy Appaloosa Horse Clubu byla založena v roce 1986 k uznávání jedinečného přínosu a pozitivního dopadu jednotlivých koní a lidí na ApHC. Každý rok představenstvo hlasuje o nominacích obdržených od členské základny, aby vybralo koně a osobnosti, kteří budou přidáni. Od roku 1986 se síň slávy rozrostla o dostihovou a trailovou kategorii (zde je myšleno trail jako terénní jízda, ne disciplína) a nyní obsahuje více než 200 členů.

Dostihová síň slávy, založená v roce 1988, přidává jednoho koně a jednu osobnost každý rok. Kandidáti do dostihové síně slávy jsou odhlasováni a schváleni výkonnou dostihovou komisí. Zapsání prvního trailového jezdce do síně slávy proběhlo v roce 1999. Členové trailové síně slávy jsou zapsáni automaticky po absolvování 50 trailových jízd pod hlavičkou ApHC trvajících 5 dní nebo více.

Koně musí být registrováni v ApHC a musí být zesnulí do termínu jmenování, aby mohli být nominovaní do síně slávy, jak už obecné, tak dostihové. Nicméně v ApHC registrovaní koně, živí i po smrti, mohou být zapsáni do síně slávy automaticky, když získají následující:

Termín pro nominaci koně nebo osobnosti do síně slávy ApHC je 31. října. Nominace obdržené po tomto datu budou uvažovány pro následující rok.

Zde najdete kompletní síň slávy