ahccr_logo_1_white.png

Charakteristika plemene

CHARAKTERISTIKY APPALOOS

Přestože jsou appaloosy nejčastěji jednoduše rozpoznány podle jejich barevně vzorované srsti, mají také další charakteristické znaky. Čtyři identifikační charakteristiky jsou: barevný vzor srsti, skvrnitá kůže, viditelné bělmo a pruhovaná kopyta. Za účelem získání regulérní registrace musí kůň mít rozeznatelný barevný vzor srsti, nebo skvrnitou kůži a jednu z dalších charakteristik.

1. Skvrnitá nebo vícebarevná kůže

Tato charakteristika je pro appaloosy jedinečná, a proto je to základní a rozhodující indikátor plemene. Skvrnitá kůže (mottled skin) je výsledkem kropenatého nebo strakatého vzoru pigmentované a nepigmentované kůže. Kůň může mít skvrnitou kůži na různých místech: na tlamě, v oblasti očí a kolem genitálií. Skvrnitá kůže kolem očí a/nebo tlamy se může rozšířit přes nozdry a kolem obou rtů.


Jednoduché rozdíly v pigmentaci některých oblastí kůže jsou společné pro mnoho plemen a neměly by být považovány za vhodné příklady skvrnité kůže appaloos.  Patří mezi ně skvrny světlé a tmavé kůže na spodní straně ocasu nebo na horní vnitřní straně nohou. Dýňová kůže (pumpkin skin) je obecný termín označující lehce pigmentovanou, často naoranžovělou kůži bez kontrastu mezi světlými a tmavými místy, jako je tomu u appaloos.

2. Viditelné bělmo oka

Bělmo (nebo také skléra) je oblast oka, která obklopuje rohovku-barevnou nebo pigmentovanou část oka. Příkladem bílé skléry je bělmo lidského oka. Většina koní má skléru tmavou, ale u appaloos je bílá a obvykle lépe viditelná, než u jiných plemen. Nicméně všichni koně můžou ukázat bílou barvu kolem očí, když je otočí dozadu, nahoru nebo dolů, nebo když se zvedne víčko. Snadno viditelné bělmo je výrazným charakteristickým znakem appaloos za předpokladu, že to není v kombinaci s velkými bílými odznaky na hlavě, jako je třeba lucerna.

3. Pruhovaná kopyta

Mnoho appaloos má výrazně a jasně, vertikálně světle a tmavě pruhovaná kopyta. Svislé pruhy ale mohou také vyplývat z poranění korunky nebo odznaků na noze. Světlí koně také mívají tenké svislé pruhy na kopytech. Z toho vyplývá, že pruhovaná kopyta nemusí nutně rozlišit appaloosy od jiných plemen. Podívejte se po dalších charakteristikách appaloos, pokud se některá z těchto situací týká vašeho koně.

4. Vzory srsti

Pozoruhodným aspektem appaloos je nesčetné množství kombinací barev a vzorů srsti, které mohou mít. K jejich popisu se běžně používá následujících sedm termínů. Registračním oddělením používaný popis se často mírně liší od příkladů v následujících termínech. Pamatujte, že vzory srsti appaloos jsou vysoce variabilní a existuje mnoho takových, která se jednoduše nemusí vejít do příslušné kategorie.

 

– Deka (blanket)

Deka označuje koně, který má jednolitou bílou oblast zpravidla přes boky, ale nejenom tam, a kontrastní základní barvu (např. white over hips=bílá přes boky).

 

– Puntíky (spots)
Kůň má bílé nebo tmavé puntíky po celém těle nebo jeho části (např. spots over loin and hips=puntíky přes bedra a boky).

 

– Deka s puntíky (blanket with spots)
Deka s puntíky označuje koně s bílou dekou, který má tmavé puntíky v bílém podkladu. Puntíky mají obvykle stejnou barvu jako je základní barva koně (např. white with spots over back and hips=bílý s puntíky přes hřbet a boky).

 

– Prokvetení (roan)
Prokvetlý kůň má světlejší čelo, čelisti a čelní kosti na hlavě, hřbet, bedra a boky. Tmavší oblasti se mohou objevit podél čelních kostí a nad očima, ale také na nohách, v oblasti kolenního kloubu na zadních nohách, na kyčelním hrbolu a za loktem.

 

– Prokvetlá deka (roan blanket)
Prokvetlá deka se vztahuje ke koni, který má prokvetení sestávající ze směsi bílých a tmavých chlupů pouze na části těla. Deka se běžně vyskytuje přes boky, ale nejenom tam (např. roan over hips=prokvetlý přes boky).

 

– Prokvetlá deka s puntíky (roan blanket with spots)
Kůň má prokvetlou deku, ve které najdeme světlé nebo tmavé puntíky (např. roan with spots over loin and hips=prokvetlý s puntíky přes bedra a boky).

 

– Nebarevný (solid)
Nebarevný kůň má pouze základní barvu, jako je: světlý hnědák (bay), prokvetlý světlý hnědák (bay roan), vraník (black), prokvetlý vraník (blue roan), plavák (buckskin), ryzák (chestnut or sorrel), cremello nebo perlino, tmavý hnědák (dark bay or brown), dun, bělouš (gray), myšák (grulla), palomino, prokvetlý ryzák (red roan). Nemá žádnou kontrastní barvu ve formě vzorů srsti Appaloos.

 

 

Poloha vzorů srsti

 

Po přezkoumání popisů různých vzorů srsti je zřejmé, že je nezbytné správně definovat anatomické oblasti koně, kde se nalézají. ApHC používá pro klasifikaci deky pět poloh: 

 

– Boky (hips)

– Bedra a boky (loin and hips)

– Hřbet a boky (back and hips; vzor srsti je rozšířen od boků, přes část zad až ke kohoutku)

– Tělo a boky (body and hips; vzor srsti je rozšířen od boků po ramena a krk, ale nepokrývá celého koně)

– Celé tělo (entire body; vzor srsti zahrnuje hlavu, krk, ramena, hřbet, bedra, boky a horní části nohou)

 

 

 

 

Odznaky na hlavě

 

 

Specifické termíny jsou také používány pro označení odznaků na hlavě. Opravdové odznaky se vyznačují tím, že pod bílými chlupy je růžová nebo světlá kůže. Tyto znaky jsou jasně patrné už po narození hříběte a nemění se po celý život koně. Dávejte pozor, abyste si nepletli prokvetlá místa s odznaky. Na obrázku jsou příklady uvedených odznaků:

 

– Hvězda (star) je vždy na čele a může mít jakoukoli velikost nebo tvar.

– Proužek (stripe) je svislý odznak, který začíná pod úrovní očí a končí na pomyslné čáře spojující horní okraj nozder. Jakýkoli odznak v této oblasti, bez ohledu na velikost, se označuje jako proužek.

– Šňupka (snip) je jakýkoli odznak pod linií spojující horní okraj nozder, může pokračovat dolů až na dolní pysk. Šňupka může obsáhnout jednu nebo obě nozdry a jeden nebo oba pysky.

– Lysina (blaze) je velký nebo široký odznak, který spojuje hvězdu, nosní proužek a šňupku. Lysina je vždy kombinací všech tří výše uvedených odznaků, a proto nikdy nekončí nad nozdrami. Rozšiřuje se v blízkosti očí, středem obličeje a nosu prochází širokým pruhem a opět se rozšiřuje přes obě nozdry, nebo uhýbá alespoň k jedné.

– Lucerna (bald face) je velmi velká lysina, která se může z čela nebo z nosu rozšířit až za oči. Většinou pokrývá celou šířku nosu a hubu. Koně s lucernou mají obvykle velkou šňupku na dolním pysku, která se může rozšířit na horní pysk a bradu.

 

 

 

 

Odznaky na nohách

 

 

Pro identifikaci jsou dále důležité odznaky na nohách. Na přiloženém obrázku jsou vidět příklady.

 

– Bílá patka (heel) je na dolní část končetiny, na její zadní straně, kde navazuje na kopyto. Odznak může být po celé patce, nebo jenom na jedné straně.

– Bílá korunka (coronet) je asi palec široká a obkružuje celou končetinu těsně nad kopytem, včetně patky.

– Bílá spěnka (pastern) začíná nad kopytem a končí pod úrovní spěnkového kloubu.  Bílá spěnka, která je nepravidelná a zasahuje v jednom bodě do spěnkového kloubu se nazývá nepravidelná bílá spěnka (partial pastern).

– Poloviční bílá spěnka (half-pastern) je odznak, který končí na polovině cesty mezi korunkou a spěnkovým kloubem.

– Bílý spěnkový kloub (ankle) je název odznaku, který začíná nad kopytem a končí nad spěnkovým kloubem.

– Bílá podkolenka (stocking) je odznak rozprostírající se od kopyta a pokrývající celou končetinu až nad nebo na karpální kloub či hlezno.

– Bílá ponožka (half-stocking) začíná nad kopytem a končí v polovině holeně. Nepravidelná ponožka (partial half-stocking) a nepravidelná podkolenka (partial stocking) se může objevit u obou typů odznaků.

– „Bleskové odznaky“ (lightning marks) jsou nepravidelné bílé znaky, které nesahají ke kopytu.


Příklady zbarvení koní plemene appaloosa


– Hnědák (bay) má trup světlehnědý, rezavý až rezavohnědý. Hříva, ocas a nohy jsou černé.

Popis: bílý s puntíky přes bedra a boky (white with spots over loin and hips)

Odznaky na hlavě: hvězda, šňupka, šňupka na dolním pysku (star, snip, snip lower lip)

Odznaky na nohách: bleskové odznaky na levé přední, bílá ponožka na levé zadní, bleskové odznaky na pravé přední, poloviční bílá spěnka na pravé zadní (Lightning marks left fore, half-stocking left hind, lightning marks right fore, half-pastern right hind)


– Prokvetlý hnědák (bay roan) se vyznačuje na těle směsí bílých a rezavohnědých chlupů. Hříva, ocas a nohy jsou černé. Kůň se takto zbarvený musí už narodit, nejedná se o důsledek prokvétání běžného u appaloos.

Popis: puntíky přes tělo a boky (spots over body and hips)

Odznaky na hlavě: žádné (none)

Odznaky na nohách: bílá spěnka na pravé přední (pastern right fore), bílý spěnkový kloub na pravé zadní (ankle right hind)


– Vraník (black) je sytě černý po celém těle, včetně hřívy a ocasu.

Popis: bílý s puntíky přes bedra a boky, obě oči modré (white with spots over loin and hips, both eyes blue)

Odznaky na hlavě: lucerna, šňupka na dolním pysku (bald face, snip lower lip)

Odznaky na nohách: bílá podkolenka na levé zadní (stocking left hind), bílá podkolenka na pravé zadní (stocking right hind)


– Prokvetlý vraník (blue roan) se vyznačuje na těle směsí bílých a černých chlupů. Hříva, ocas a nohy jsou černé, často má tmavší i hlavu. Kůň se takto zbarvený musí už narodit, nejedná se o důsledek prokvétání běžného u appaloos.

Popis: bílý s puntíky přes hřbet a boky (white with spots over back and hips)

Odznaky na hlavě: žádné (none)

Odznaky na nohách: Nepravidelně bílá podkolenka na levé zadní (partial stocking left hind)


– Prokvetlý vraník (blue roan) viz. předcházející.

Popis: bílý s puntíky po celém těle (white with spots over entire body)

Odznaky na hlavě: žádné (none)

Odznaky na nohách: žádné (none)


– Tmavý hnědák (dark bay or brown) má trup tmavě hnědý až černý, se světlejšími místy kolem huby, očí, na slabinách či vnitřní straně stehen. Hříva, ocas a nohy jsou obvykle černé.

Popis: prokvetlý po těle a bocích (roan over body and hips)

Odznaky na hlavě: hvězda (star)

Odznaky na nohách: bleskové odznaky na levé přední (lightning marks left fore), nepravidelná bílá spěnka na levé zadní (partial pastern left hind), bleskové odznaky na pravé přední (lightning marks right fore), nepravidelná bílá spěnka na pravé zadní (partial pastern right hind)


– Tmavý hnědák (dark bay or brown) viz. předcházející.

Popis: žádný-nebarevný (none-solid)

Odznaky na hlavě: hvězda (star)

Odznaky na nohách: bílá ponožka na levé zadní (half-stocking left hind), nepravidelná bílá spěnka na pravé zadní (partial pastern right hind)

Tento kůň má regulérní doklady, protože má viditelné charakteristiky appaloos-skvrnitou kůži, pruhovaná kopyta a viditelné bílé bělmo.


– Plavák (buckskin) se vyznačuje žlutým, zlatavým, pískovým až našedlým trupem. Hříva, ocas a nohy jsou vždy černé. Může být grošovaný, ale nikdy nesmí mít tzv. primitivní znaky.

Popis: prokvetlý s puntíky přes bedra a boky (roan with spots over loin and hips)

Odznaky na hlavě: hvězda a proužek (star and stripe)

Odznaky na nohách: nepravidelná bílá poloviční spěnka na levé zadní (partial half-pastern left hind), nepravidelná spěnka na pravé zadní (partial pastern right hind)


– Dun (nemá český ekvivalent) je typický tzv. primitivními znaky, tedy úhořím pruhem na hřbetě, oslím křížem na kohoutku a zebrováním na nohou (ale nemusí mít tyto znaky všechny najednou). Základní barva koně může být různá, podle toho, na jaké zbarvení gen způsobující zbarvení dun působí. Může být proto zlatavý nebo nažloutlý, načervenale rezavý, hnědý s kouřovým nádechem či hnědošedý. Barva hřívy a ocasu je obdobně závislá na základním zbarvení, které je pak ředěno genem pro dun.

Popis: bílý přes hřbet a boky (white over back and hips)

Odznaky na hlavě: žádné (none)

Odznaky na nohách: žádné (none) 


– Bělouš (gray) se vyznačuje na těle směsí bílých chlupů s chlupy jiné barvy. Koně se často rodí tmaví a věkem světlají, pak to jsou vybělující bělouši. Toto zbarvení je způsobeno odlišným genem než tím, který způsobuje prokvétání časté u appaloos.

Popis: žádný-nebarevný (none-solid)

Odznaky na hlavě: šňupka (snip)

Odznaky na nohách: žádné (none)


– Myšák (grulla) je vlastně variantou zbarvení dun, kdy je genem pro dun ředěn vraník. Trup koně je kouřový, myší, přičemž každý chlup má tuto barvu-není to směs bílých a tmavých chlupů. Hříva, ocas a nohy jsou obvykle černé. Má patrné primitivní znaky.

Popis: bílý s puntíky přes hřbet a boky (white with spots over back and hips)

Odznaky na hlavě: hvězda, proužek a šňupka (star, stripe and snip)

Odznaky na nohách: nepravidelná bílá spěnka na levé přední (partial pastern left fore), nepravidelně bílý spěnkový kloub na levé zadní (partial ankle left hind), nepravidelně bílá poloviční spěnka na pravé přední (partial half-pastern right fore), bílá ponožka na pravé zadní (half-stocking right hind)


– Ryzák (chestnut) má trup rezavý až tmavě rezavý, někdy s měděným nádechem, hnědorezavý. Hříva a ocas jsou stejné barvy nebo světlejší, nikdy ale ne černé.

Popis: bílý s puntíky přes hřbet a boky (white with spots over back and hips)

Odznaky na hlavě: hvězda, proužek a šňupka (star, stripe and snip)

Odznaky na nohách: bílá podkolenka na levé zadní (stocking left hind), nepravidelná bílá podkolenka na pravé přední (partial stocking right fore), nepravidelná bílá ponožka na pravé zadní (partial half-stocking right hind)


– Izabela (palomino) je zlatožlutá s bílou hřívou a ocasem. Nesmí mít primitivní znaky.

Popis: bílý s puntíky přes bedra a boky (white with spots over loin and hips)

Odznaky na hlavě: lysina (blaze)

Odznaky na nohách: bílé podkolenky na všech čtyřech (stockings all four)


– Prokvetlý ryzák (red roan) se vyznačuje na těle směsí bílých a rezavých chlupů. Hříva, ocas a nohy jsou jsou také rezavé, často má tmavší i hlavu. Kůň se takto zbarvený musí už narodit, nejedná se o důsledek prokvétání běžného u appaloos.

Popis: bílý s puntíky přes hřbet a boky (white with spots over back and hips)

Odznaky na hlavě: hvězda a šňupka (star and snip)

Odznaky na nohách: bílá spěnka na levé zadní (pastern left hind), nepravidelně bílá poloviční spěnka na pravé přední (partial half-pastern right front), bleskové odznaky na pravé zadní (ligtning marks right hind)


– Cremello/perlino (nemá český ekvivalent) jsou ojedinělá zbarvení vyznačující se smetanovou nebo téměř bílou barvou chlupů na růžové kůži. Hříva a ocas mohou být bílé, ale i světle narezavělé. Kůň má modré oči.