ahccr_logo_1_white.png

Bodové ocenění Appaloos

Appaloosa Horse Club má propracovaný systém bodování a oceňování koní předváděných na uznaných show pod jeho hlavičkou. Je to průhledný a přehledný způsob, jak mohou majitelé, potencionální kupci či chovatelé zjistit kvality toho kterého koně. Množství a prestiž udělovaných ocenění také významně hýbe cenou takového koně, ať už pro prodej nebo připouštěcí poplatek u hřebců.

 

Základem tohoto systému je tzv. národní bodový systém, který je však využíván i na oficiálních závodech po celém světě, tedy i u nás. Na dalších řádcích je uveden volný překlad části pravidel ApHC, která se této problematice věnuje.

 

Respektujte prosím to, že většina názvů disciplín a tříd nejde jednoduše přeložit do češtiny, jejich náplň je nutno nastudovat zvlášť. Stejně tak překlady názvů ocenění jsou uvedeny v závorkách, protože nemusí být plně vystihující a v praxi se s nimi stejně setkáme opět v angličtině. Nakonec, pravidla ApHC jsou oficiálním dokumentem a jako taková jsou psána strohým a věcným slohem. Aby byla zachována co největší přesnost, je tato strohost zachována i v překladu.

700. NATIONAL POINT SYSTEM (národní bodový systém)

 

Body, které kůň získá, mu zůstávají zachovány i v případě jeho prodeje nebo pronájmu. Aby získal nějaké ocenění, majitel musí být člen ApHC s dobrou pověstí. Pokud je kůň vlastněný společně, jeden majitel musí být člen s dobrou pověstí, aby kůň mohl získávat body. Pro ocenění udělovaná koncem roku je určující období roku od 1. ledna do 20. prosince.

 

A. Následující třídy jsou jedinými třídami schválenými pro udělování národních bodů:
     1. Halterové třídy (třídy na ohlávce nebo uzdečce ze země)
         Weanling Geldings (odstávčata valaši)
               (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
         Yearling Geldings (roční valaši)
         Two-Year-Old Geldings (dvouletí valaši)
         Three-Year-Old Geldings (tříletí valaši)
         Four-Year-Old and Older Geldings (čtyřletí a starší valaši)
         Weanling Fillies (odstávčata klisny)
               (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
         Yearling Fillies (roční klisny)
         Two-Year-Old Mares (dvouleté klisny)
         Three-Year-Old Mares (tříleté klisny)
         Four-Year-Old and Older Mares (čtyřleté a starší klisny)
         Broodmares (chovné klisny)
         Weanling Colts (odstávčata hřebci)
               (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
         Yearling Colts (roční hřebci)
         Two-Year-Old Stallions (dvouletí hřebci)
         Three-Year-Old Stallions (tříletí hřebci)
         Four-Year-Old and Older Stallions (čtyřletí a starší hřebci)
         Hunter in Hand, Geldings (Hunter in Hand, valaši)
         Hunter in Hand, Mares (Hunter in Hand, klisny)
         Hunter in Hand, Stallions (Hunter in Hand, hřebci)
         Most Colorful at Halter
         FPD Stallions (FPD hřebci)
         FPD Mares (FPD klisny)
         FPD Geldings (FPD valaši)
     2. Performance Classes (výkonnostní třídy)
         Junior Working Cow Horse
         Senior Working Cow Horse
         Steer Daubing
         Junior Cutting
         Senior Cutting
         Junior Judged Tie-Down Roping
         Senior Judged Tie-Down Roping
         Timed Tie-Down Roping
         Junior Judged Heading
         Senior Judged Heading
         Junior Judged Heeling
         Senior Judged Heeling
         Timed Heading and Heeling
         Hackamore/Snaffle Bit Reining
         Junior Reining
         Senior Reining
         Two-Year-Old Snaffle Bit Western Pleasure
               (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
         Three-Year-Old Snaffle Bit Western Pleasure
         Junior Western Pleasure
         Senior Western Pleasure
         Junior Trail
         Senior Trail
         Junior Western Riding
         Senior Western Riding
         Two-Year-Old Snaffle Bit Hunter Under Saddle
               (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
         Three-Year-Old Snaffle Bit Hunter Under Saddle
         Junior Hunter Under Saddle
         Senior Hunter Under Saddle
         Junior Hunter Hack
         Senior Hunter Hack
         Junior Saddle Seat Pleasure
         Senior Saddle Seat Pleasure
         Ladies’ Side Saddle
         Pre-Green Hunter
         Green Hunter
         Working Hunter
         Preliminary Jumping
         Jumping
         Pleasure Driving
         Camas Prairie Stump Race
         Nez Perce Stake Race
         Rope Race
         Keyhole Race
         Figure 8 Stake Race
         Men’s Heritage
         Ladies’ Heritage
         Yearling Longe Line
               (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
B. Optional Non-Pointed Classes (volitelně nebodované třídy)
          Get of Sire

          Produce of Dam

          Buckboard Driving

          Men’s Western Pleasure

          Ladies’ Western Pleasure

          Team Penning

          Hackamore/Snaffle Bit Working Cow Horse

701. SHOW PLACINGS (umístění na show)

 

A. Všechny národně bodované otevřené třídy se započítávají do oceňování založeném na národním bodovém systému. Body jsou získávány podle počtu koní startujících a posouzených ve třídě, a to následovně:

B. Aktuální posuzovaní účastníci jsou počítáni jako počet koní ve třídě spíše, než koně, kteří do ní vstoupili. Škrtnutí koně se nepočítají do celkového počtu koní, jsou-li body stanoveny. Ve většině případů jsou vyloučení účastníci považováni za posouzené.

 

C. Rozhodčí musí umístit nejlepších 8 účastníků v každé třídě kromě tříd, kde je méně než 8 startujících nebo v případech nedostatku zásluh. Žádná třída není kompletní, dokud nejsou rozdělena všechna bodovaná místa. Je-li soutěžící diskvalifikován dodatečně, nelze jej umístit na nižší místo než nejnižší místo, jež mu bylo uděleno. Soutěžící diskvalifikovaný během třídy nemůže být umístěn, i kdyby bylo ve třídě méně než 8 účastníků.

 

D. Rozhodčí může dle svého uvážení odepřít vstup do arény pro nevhodný oděv nebo vybavení. Dále může rozhodčí eliminovat koně nebo předvádějícího jako účastníka, který se necítí k oprávněnému pokusu o soulad s pravidly a postupy třídy. V takovém případě není účastník počítán mezi soutěžící pro účely určení počtu startujících ve třídě pro udělení národních bodů.

 

E. Vítězové odstávčat, ročních, dvouletých, tříletých a čtyřletých a starších koní každého pohlaví a vítězka třídy pro chovné klisny (broodmare), pokud je vypsána, musí být posouzeni pro titul Grand Champion. Koně umístění na druhém místě mezi odstávčaty, ročními, dvouletými, tříletými, čtyřletými a staršími koňmi podle jejich pohlaví a mezi chovnými klisnami se seřadí za vítěze jednotlivých tříd. Poté, co je vybrán Grand Champion, koně umístění na druhých místech mohou předstoupit a postavit se spolu s vítězi ostatních tříd k posouzení pro titul Reserve Grand Champion v dané divizi pohlaví.

 

     1. Grand Champion obdrží o jeden bod více, než bylo uděleno v nejvýše obodované třídě v dané divizi pohlaví. Avšak pokud se stane, že žádné body v národní bodované třídě a určité divizi pohlaví nebyly uděleny a byl předváděn nejméně jeden další kůň v jakékoli třídě způsobilý k získání národních bodů v dané divizi pohlaví, tak Grand Champion obdrží jeden bod.

 

     2. Reserve Grand Champion obdrží o ½ bodu více, než bylo uděleno v nejvýše obodované třídě v dané divizi pohlaví. Avšak pokud se stane, že žádné body v národní bodované třídě a určité divizi pohlaví nebyly uděleny a byl předváděn nejméně jeden další kůň v jakékoli třídě způsobilý k získání národních bodů v dané divizi pohlaví, tak Reserve Grand Champion obdrží ½ bodu.

 

Příklad:
Uvedeme si následující příklad pro výpočet bodů získaných koňmi, kteří vyhráli tituly Grand nebo Reserve Champion. V tomto případě byly na ApHC schválené show vypsány následující třídy a soutěžící:

 

Weanling Fillies – 2 účastníci (vítěz získal ½ bodu)
Yearling Fillies – 2 účastníci (vítěz získal ½ bodu)
Two-Year-Old Mares – 2 účastníci (vítěz získal ½ bodu)
Three-Year-Old Mares – 4 účastníci (vítěz získal 1 bod, druhý umístěný ½ bodu)
Aged Mares – 2 účastníci (vítěz získal ½ bodu)

 

Koně umístění na prvních a druhých místech ve třídách uvedených nahoře se vrátí k posuzování o tituly Grand a Reserve Champion. Nejvýše obodovanou třídou v této divizi pohlaví je třída Three-Year-Old Mares, kde první umístěná klisna získala 1 bod. Proto Grand Champion dostane celkem 2 body (což je o jeden více, než bylo uděleno v nejvýše bodované třídě v dané divizi pohlaví). Reserve Grand Champion dostane celkem 1 ½ bodu (což je o ½ bodu více, než bylo uděleno v nejvýše bodované třídě v dané divizi pohlaví).

 

Například první umístěná klisna ve třídě Aged Mares vyhraje Grand Champion. Celkem dostane 2 body. Sice za výhru ve svojí třídě dostala ½ bodu, ale dostane ještě 1 ½ bodu navíc za jmenování Grand Championkou, což jí celkově na konto přinese 2 body. To dává o 1 bod více, než dostala vítězka třídy Three-Year-Old Mares.

 

Druhá umístěná klisna ve třídě Aged Mares potom vyhraje Reserve Champion. Celkem dostane 1 ½ bodu. Sice nezískala žádné body ve svojí třídě (byla druhá ze dvou koní ve třídě Aged Mares), ale dostane celkem 1 ½ bodu za jmenování Reserve Championkou. To dává o ½ bodu více, než dostala vítězka třídy Three-Year-Old Mares.

702. NATIONAL AWARDS (národní ocenění)

 

Ocenění (s výjimkou ocenění medailemi) bude zasláno současnému prvnímu uvedenému (v případech spoluvlastnictví) majiteli, uvedenému v záznamech ApHC k 31. prosinci roku ocenění.

 

A. Class Categories for Award Calculation AWARDS (národní ocenění)
     (třídy kategorií pro výpočet ocenění)
          1. Performance Categories (výkonnostní kategorie)
               a. Pleasure Classes (třídy „potěšení“)
                    Western Pleasure (Junior and Senior)
                    Three-Year-Old Snaffle Bit Western Pleasure
                    Two-Year-Old Snaffle Bit Western Pleasure
                         (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
                    Hunter Under Saddle (Junior and Senior)
                    Three-Year-Old Snaffle Bit Hunter Under Saddle
                    Two-Year-Old Snaffle Bit Hunter Under Saddle
                         (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
                    Saddle Seat Pleasure (Junior and Senior)
                    Hunter Hack (Junior and Senior)
                    Pleasure Driving
                    Yearling Longe Line
                         (nasbírané body pouze pro výkonnostní záznam – nárok na ROM)
               b. Working Classes (pracovní třídy)
                    Hackamore Snaffle Bit Reining
                    Reining (Junior and Senior)
                    Western Riding (Junior and Senior)
                    Pre-Green Hunter
                    Green Hunter
                    Working Hunter
                    Preliminary Jumping
                    Jumping
                    Trail (Junior and Senior)
               c. Game Classes (hry)
                    Nez Perce Stake Race
                    Camas Prairie Stump Race
                    Rope Race
                    Keyhole Race
                    Figure 8 Stake Race
               d. Cattle Classes (dobytkářské třídy)
                    Hackamore/Snaffle Bit Working Cow Horse (před rokem 2001)
                    Working Cow Horse (Junior and Senior)
                    Cutting (Junior and Senior)
                    Timed Tie-Down Roping (Junior and Senior)
                    Judged Tie-Down Roping (Junior and Senior)
                    Timed Heading and Heeling (Junior and Senior)
                    Judged Heading (Junior and Senior)
                    Judged Heeling (Junior and Senior)
                    Steer Daubing
               e. Specialty Classes (speciální třídy)
                    Ladies’ Side Saddle
                    Men’s Heritage
                    Ladies’ Heritage
          2. Halter Class Category (halterové kategorie)
               a. Halterové třídy (třídy na ohlávce nebo uzdečce ze země)
                    Halter Stallions (všechny schválené věkové divize)
                    Halter Mares (všechny schválené věkové divize)
                    Halter Geldings (všechny schválené věkové divize)
                    Hunter in Hand, Stallions
                    Hunter in Hand, Mares
                    Hunter in Hand, Geldings
                    Most Colorful at Halter
                    FPD Stallions
                    FPD Mares
                    FPD Geldings


B. Register of Merit (ROM) (registrace zásluh)
Koně jsou oceněni titulem ROM, když získají nejméně 10 bodů v otevřené výkonnostní nebo halterové třídě. Body získané v Two-Year-Old Snaffle Bit Western Pleasure, Two-Year-Old Snaffle Bit Hunter Under Saddle, Yearling Longe Line, v halterech v divizích odstávčat a halterových třídách FPD mají nárok na započítání pro získání ROM. Minimálně 5 bodů musí být získáno pod třemi nebo více rozhodčími. Ve třídách, které jsou rozděleny na junior a senior (tedy koně mladší nebo starší 6 let) je bez ohledu na věk možné získat pouze jeden ROM. Body získané pro ocenění ROM jsou přenosné z kategorie junior do senior a od dvouletých ke tříletým. Body nelze přenést z kategorie tříletých do junior. Kůň může získat pouze 1 ROM za halter.


C. ApHC Champion (šampion ApHC)
Certifikát pro titul ApHC Champion bude udělen, když kůň získá 50 bodů za předpokladu, že alespoň 25 bodů bylo získáno v halteru a alespoň 25 bodů bylo získáno v nejméně třech různých výkonnostních třídách. Nejméně 10 z halterových bodů a 10 z výkonnostních bodů musí být získáno pod třemi nebo více rozhodčími.


D. ApHC Supreme Champion Horse (nejvyšší šampion ApHC)
Titulem ApHC Supreme Champion Horse bude ohodnocen kůň, který získá nejméně 100 bodů, z nichž alespoň 40 bodů je za halterové třídy a alespoň 60 bodů je z výkonnostních tříd. Ne více než 10 bodů může být z jedné výkonnostní třídy a kůň musí mít nejméně jeden ROM ve čtyřech z pěti kategorií výkonnostních tříd. Je požadováno nejméně 5 různých rozhodčích. Ocenění bude zasláno prvnímu zapsanému současnému majiteli v záznamech ApHC k 31. prosinci roku, kdy došlo k ocenění.


E. ApHC Superior Event

Certifikát pro Superior Event koně bude udělen, když kůň získá následující body v dané disciplíně:

F. ApHC Versatility Champion (všestranný šampion ApHC)
Certifikát ApHC Versatility Champion bude udělen, když kůň získá 5 titulů ROM a pouze jeden z nich bude za halter. Všechny tituly ROM získané před 1. lednem 1995 jsou započítávány k získání titulu Versatility Champion. Další tituly ROM za halter (více než jeden) získané v roce 1995 nebudou započítávány k získání titulu Versatility Champion.

 


G. Production Awards (chovná ocenění)
Záznamy o chovné produkci jsou vedeny o každém plemeni koní, které je povolené ApHC k produkci appaloos.


     1. ApHC Performance Dam – Certifikát pro ApHC Performance Dam bude udělen, když 3 potomci klisny získají buď titul ApHC Champion nebo ApHC Versatility Champion.
     2. ApHC Performance Sire – Certifikát pro ApHC Performance Sire bude udělen, když 8 hřebcových potomků získá buď titul ApHC Champion nebo ApHC Versatility Champion.

 


H. Medallion Awards System (systém oceňování medailemi)
Systém medailí je prostředkem pro uznání appaloos řádně registrovaných v ApHC, které osvědčily svou nadřazenost na poli výkonnostním, halterovém, distančním a dostihovém.


     1. K tomu, aby se kůň kvalifikoval k získání medaile nebo dostihovému ocenění udělovanému na koci roku, jeden majitel musí být pro kvalifikační rok členem ApHC. Menší repliky jsou udělovány prvnímu zapsanému majiteli za předpokladu, že je pro kvalifikační rok aktivním členem ApHC, a prvnímu zapsanému chovateli za předpokladu, že chovatel byl aktivním členem ApHC v roce, ve kterém se kůň narodil. Pouze jeden majitel-madailista a jeden chovatel-medailista za kvalifikovaného koně bude oceněn bez ohledu na počet spoluvlastníků a spoluchovatelů. V případech, kdy je majitel a chovatel kvalifikovaného koně tatáž osoba, pouze ten jeden majitel/chovatel bude oceněn medailí. Medaile budou uděleny chovatelům, kteří splňují všechny požadavky tak dlouho, jak je klisna registrovaná v ApHC nebo v jedné ze schválených chovatelských asociací. Majitelé a chovatelé musí upozornit ApHC, pokud v roce kvalifikace nebyla získaná medaile obdržena. Medaile pro vítěze National a World Show (národní a světová show) budou zaslány prvnímu zapsanému majiteli v záznamech ApHC v době výhry. Medaile za vysoký počet bodů udělované koncem roku budou oceněním pro prvního zapsaného majitele v záznamech ApHC k 31. prosinci kvalifikačního roku. Kůň může vyhrát více než jednu medaili za kategorii.
     2. Medaile jsou udělovány následovně:
          První kategorie-bronz
          Druhá kategorie-stříbro
          Třetí kategorie-zlato
          Čtvrtá kategorie-diamantová


Příklad:
Pokud kůň začal na poli závodním a měl ve dvou letech nárok na medaili, měl by nárok na bronzovou. Pokud by byl trénován ve výkonnostních třídách a vyhrál reiningovou třídu na World Championship Appaloosa Show, měl by obdržet stříbrnou medaili. Pokud by později závodil v distančních jízdách a urazil potřebný počet mílí, měl by obdržet zlatou medaili. Pokud se kůň zúčastnil a vyhrál třídu Aged Stallions na National Appaloosa Horse Show, měl by být oceněn diamanty posetou medailí. Medailové ocenění jde koni. V případě, že je kůň prodán, medaile jde s koněm pokud se strany nedohodnou jinak.


     3. Medaile budou vydány vítězům každé stanovené třídy jak na World Championship Appaloosa Show, tak na National Appaloosa Show za předpokladu nejméně tří soutěžících ve třídě. Každý kůň, který je vysoce bodovaným koněm (high point) na konci roku skrze národní bodovací systém, dostane medaili za předpokladu, že získal alespoň 5 bodů s výjimkou tříd vyloučených v pravidle 700. Vazby na ocenění high point na konci roku tím nejsou dotčeny. V halteru a výkonnostních třídách bude medailemi oceněn majitel zaznamenaný v době získání ocenění.
     4. Mezinárodní medaile bude vydána vítězi každé stanovené třídy na European Championships za předpokladu nejméně tří soutěžících ve třídě.
     5. Na poli distančního ježdění (endurance a soutěžní terénní jízdy) budou medaile vydány způsobilým koním, kteří dokončí 350 mil mezi 1. prosincem a 30. listopadem každého roku. V distančním ježdění budou medaile uděleny prvnímu v záznamech zapsanému majiteli k datu splnění požadovaných mílí.
     6. Na poli dostihovém budou medaile uděleny nejlepším třem způsobilým koním v každé věkové a pohlavní kategorii. Na body k udělení medailí se přijde tak, že se vynásobí počet vítězství s výší peněžní odměny, jak je oficiálně zaznamenaná v ApHC pro daný kvalifikační rok. Kůň musí být zaregistrovaný jako barevný (regular), nebo musí mít CPO (CN) registraci, nebo musí mít zaplacený Performance Permit dříve, než začne závodit v kvalifikačním roce, aby měl způsobilost získat dostihovou medaili. Dostihové medaile jsou udělovány prvnímu uvedenému majiteli nebo nájemci v záznamech k 31. prosinci kvalifikačního roku.

 


I. Production Plaques (plakety pro chovatelsky významné koně)
     1. Production plaques mohou být získány koňmi registrovanými v ApHC za předpokladu, že jejich majitel je aktivním členem pro kvalifikační rok. Když hřebec zplodí 12 různých vítězů bronzových medailí, dostane bronzovou Production plaque. Když hřebec zplodí 24 různých koní, kteří vyhrají bronzové medaile, dostane bronzovou Superior Sire Production Plaque. Když hřebec zplodí 40 různých koní, kteří vyhrají bronzové medaile, dostane bronzovou Supreme Sire Production Plaque a navíc bude zapsán do Hall of Fame (síň slávy). Když klisna zplodí 3 různé vítěze bronzových medailí, dostane bronzovou Production Plaque. Když klisna zplodí 4 různé bronzové vítěze medailí, dostane bronzové ocenění Superior Dam Production Plaque. Když klisna zplodí 5 různých vítězů bronzových medailí, dostane bronzové ocenění Supreme Dam Production Plaque a bude zapsána do Hall of Fame.
     2. Když hřebec zplodí 8 různých vítězů stříbrných medailí, dostane stříbrnou Production Plaque. Když hřebec zplodí 12 různých koní, kteří vyhrají stříbrné medaile, dostane stříbrné ocenění Superior Sire Production Plaque. Když hřebec zplodí 16 různých koní, kteří vyhrají stříbrné medaile, dostane stříbrné ocenění Supreme Sire Production Plaque a bude zapsán do Hall of Fame. Když klisna zplodí 2 vítěze stříbrných medailí, dostane stříbrnou Production Plaque. Když klisna zplodí 3 různé koně, kteří vyhrají stříbrné medaile, dostane stříbrné ocenění Superior Dam Production Plaque. Když klisna zplodí 4 různé koně, kteří vyhrají stříbrné medaile, dostane stříbrné ocenění Supreme Dam Production Plaque a bude zapsána do Hall of Fame.
     3. Když hřebec zplodí 4 různé vítěze zlatých medailí, dostane zlatou Production Plaque. Když hřebec zplodí 6 různých koní, kteří vyhrají zlaté medaile, dostane zlaté ocenění Superior Sire Production Plaque. Když hřebec zplodí 8 různých koní, kteří vyhrají zlaté medaile, dostane zlaté ocenění Supreme Sire Production Plaque a bude zapsán do Hall of Fame. Když klisna zplodí jednoho vítěze zlaté medaile, dostane zlaté ocenění Production Plaque. Když klisna zplodí dva různé koně, kteří vyhrají zlaté medaile, dostane zlaté ocenění Superior Dam Production Plaque. Když klisna zplodí tři různé vítěze zlatých medailí, dostane zlaté ocenění Supreme Dam Production Plaque a bude zapsána do Hall of Fame.
     4. Když hřebec nebo klisna zplodí vítěze diamantové medaile, dostane diamantovou Production Plaque. Vítěz diamantové medaile bude zapsán do Hall of Fame. Otec a matka vítěze diamantové medaile budou zapsáni taktéž.

 


J. Induction of Geldings into Hall of Fame (zapsání valacha do síně slávy)
Valach bude automaticky zapsán do síně slávy, když získá 14 bronzových medailí, nebo 9 stříbrných, nebo 2 zlaté.

 


K. International Top Ten Listing (mezinárodní seznam nejlepších deseti)

 


ApHC vede seznam koní s nejvyšším počtem bodů získaných na ApHC schválených mezinárodních show (které se uskutečňují mimo Spojené státy) v následujících třídách: hunter in hand (hřebci, klisny, valaši), halter (roční, dvouletí, tříletí, starší) hřebců, klisen a valachů, broodmares, most colorful at halter, reining (junior, senior, non-pro, youth), trail (junior, senior, non-pro, youth), western pleasure (junior, senior, non-pro, youth), hunter under saddle (junior, senior, non-pro, youth), halter klisen (non-pro, youth), halter valachů (non-pro, youth) a halter hřebců (non-pro). Na konci roku jsou těm nejlepším udělovány ceny za předpokladu, že vítěz získal alespoň 5 bodů pod nejméně třemi různými rozhodčími. Aby kůň mohl sbírat body pro žebříček International Top Ten, musí být vlastněn členem ApHC, který bydlí mimo Spojené státy a musí být předváděn na ApHC schválených show pořádaných mimo území Spojených států.