ahccr_logo_1_white.png

Členská schůze ApHC 25.2.2024

V neděli 25.2.2024 se členové klubu sešli v Úvalech na tradiční členské schůzi. Na programu bylo mnohé. Kromě zprávy o činnosti klubu se také řešily oficiální záležitosti, jako schválení účetní závěrky a výroční zprávy za uplynulý rok. Tradičně došlo také k vyhlášení šampionů za rok 2023, jimiž jsou:

Champion ApHC Youth – Andrea Králíková a Chato Jet

Champion ApHC Non Pro – Michaela Rývorová a TT Sunny Dream

Champion ApHC Open – Andrea Králíková a Chato Jet

Byly také vyhlášeny výsledky divácké soutěže o nejkrásnější hříbátko. Vítězem se stal hřebeček IM PACK DREAM v majetku Veroniky Řádkové. Tato členská schůze byla také volební, kdy úkolem členů bylo zvolit si vedení klubu na další dva roky. Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná kandidátka, zvolili přítomní členové opětovně stávající vedení, ve složení Věra Ouředníčková a Radka Šťovíčková. Dále byla na pořadu jednání činnost na rok 2024 a následná diskuze členů.

Zápis z členské schůze:

Zapis-clenska-schuze-25.2.2024_final.pdf

Výroční zpráva + přílohy:

Vyrocni-zprava-2023prilohy.pdf