ahccr_logo_1_white.png

Členská schůze ApHC 5.2.2023

V neděli 5.2.2023 se členové klubu sešli v Úvalech na tradiční členské schůzi. Na programu bylo mnohé. Kromě zprávy o činnosti klubu se také řešily oficiální záležitosti, jako schválení účetní závěrky a výroční zprávy za uplynulý rok. Tradičně došlo také k vyhlášení šampionů za rok 2022, jimiž jsou:

Champion ApHC Youth – Natálie Siváková a Sina Ichigleska

Champion ApHC Non Pro – Dita Pelechová a Johanka DY

Champion ApHC Open – Veronika Cejpová a Nick Vision Si Coray

Dále byla na pořadu jednání činnost na rok 2023 a došlo také k úpravě pravidel pro výdej souhlasu působení hřebců v plemenitbě. Od 6.2.2023 bude k vydání rozhodnutí pro zařazení hřebce do plemenitby nutné předložit výsledek na geneticky přenosné nemoci, tzv. 6-panel test. Teprve po doložení výsledku tohoto testu a zaplacení poplatku 1 000 Kč (bylo již v minulosti) bude vydáno souhlasné rozhodnutí pro zařazení hřebce do plemenitby.