ahccr_logo_1_white.png

Členství v ApHC pro 2022

Vážení členové, zájemci o členství,


od roku 2022 dochází ke změně v získávání a prodlužování stávajícího členství. Již nebudou vydávány papírové členské karty a známky. Členské karty budou generovány na základě vyplnění on-line formuláře ve formě PDF karty, která Vám bude zasílána na mail. Tyto formuláře naleznete na záložce členství.


K této změně jsme přikročili ze tří důvodů:

-> Všichni se snažíme nenavyšovat počet papírů, které musíme vyplňovat.

-> Členské karty jsou víceméně používány pouze závodníky při přihláškách na show, a tam k těm se dokládají v elektronické podobě.

-> Tento systém nám zajistní pravidelnou evidenci kontaktů na členy.


Váš Appa tým.