foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Všem členům Appaloosa Horse Clubu, kteří v roce 2017 uhradili členský příspěvek, patří naše poděkování.

Ostatním členům Appaloosa Horse Clubu, kteří svou povinnost hradit členský poplatek včas nedodrželi, tímto dáváme na vědomost, že pokud tak neučiní do 28.12.2017, budou ze členské základny vyloučeni.

 

S přáním hezkého dne, Výbor

SPONZORUJÍ NÁS