foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/91612/virtual/www/templates/dd_horseclub_53/functions.php on line 202

Vážení přátelé, členové i nečlenové Appaloosa Horse Club z.s.

7.1.2018 proběhlo v Úvalech náhradní zasedání členské schůze a protože na místě nebyla přítomna nově zvolená tisková mluvčí klubu, dovolím si Vás stručně informovat o průběhu schůze, než bude na webových stránkách zveřejněn oficiální zápis ze schůze s podpisy presidentky, zapisovatelky a ověřovatelky zápisu tak, aby členové měli na webu přístup k autentickým dokumentům spolku. 
V listině přítomných se zaplnilo úctyhodných 72 řádků, z čehož dvě osoby nebyly členem klubu a celkový počet hlasů na schůzi tak byl 70. V historii klubu to byla nejreprezentativněji obsazená schůze.

Z celkového počtu účastníků přijelo osobně 33 členů, kteří sebou přivezli 37 plných mocí za členy, kteří se neúčastnili osobně, ale pověřili jiného člena, aby za ně hlasoval. Ve věku do patnácti let byla přítomna pouze jedna členka, za kterou na místě hlasovala její maminka jako zákonná zástupkyně.

Po přivítání a zprávě o stavu chovu appaloos v ČR, kdy se počty koní stále více rozrůstají, byl zvolen předsedající schůze JUDr. Karel Jelínek, zapisovatelkou Eva Randusová a ověřovatelem zápisů Michaela Rývorová.

Předsedající pozdravil čestnou členku přítomnou paní Esther Weber a pozdravil jménem pana MVDr. Králíka a Steinbacha všechny přítomné. Předsedající zmínil historii klubu od jeho založení, změny stanov provedené v roce 2012 a úpravy stanov provedené v roce 2015. Upozornil, že v souladu s ust. § 221 občanského zákoníku, musí být stanovy v úplném znění uloženy v sídle spolku a navrhl, aby napříště byly umístěny i na webových stránkách spolku a současně vyzval členy k debatě o změně či doplnění stanov k příštímu zasedání členské schůze.

Po objasnění důvodů pro svolání náhradní schůze, kdy schůze ze dne 10.12.2017 nebyla z důvodu nízkého počtu členů usnášení schopná (§ 252 občanského zákoníku), byl objasněn zákonný princip, podle kterého není-li na členské schůzi většina členů, je možno svolat náhradní zasedání členské schůze, kde rozhoduje většina přítomných bez ohledu na počet účastníků.

Bylo konstatováno, že náhradní zasedání členské schůze (§ 257 obč. zákoníku) bylo svoláno zákonným postupem v zákonných lhůtách.

Byl navržen způsob hlasování, tj. zda bude hlasováno o každém z kandidátů samostatně, či zda bude hlasováno o jednotlivých kandidátkách. Poté se přihlásil o slovo pan Tom Zajac, který ocenil tým vedený Lucií Kudlovou a stáhl kandidaturu na presidenta svou osobně i svého týmu. Současně uvedl, že přesto, že nebude presidentem, stojí za svou podporou klubu a každému platícímu členovi umožní se zdarma účastnit jednoho kurzu buď na Galloway Ranch Roupov nebo ve Veselém u Děčína.

Po té bylo přistoupeno k hlasování, které bylo provedeno tak, že předsedající vyvolal každého jednoho člena tak, jak byl zapsán v presenční listině, zda hlasuje či nehlasuje pro kandidátní listinu výboru vedeného Lucií Kudlovou. Přítomní členové hlasovali osobně za sebe a pokud byli jiným členem zmocněni, projevovali i vůli hlasovat za své jednotlivé zmocnitele. Pod kontrolou ověřovatelky zápisu paní Michaely Rývorové byla pak volba poznamenána u toho kterého člena.

V případě, že zmocněnci byly pověřeni členy hlasovat pro kandidátku Toma Zajace, zdrželi se hlasování jménem svých zmocnitelů. Celkem bylo pro kandidátku Lucie Kudlové 62 přítomných a zastoupených a sedm zastoupených se zdrželo hlasování. Hlasování se zdržela i presidentka Lucie Kudlová. Nikdo z přítomných ani zastoupených nebyl proti kandidátce výboru vedené Lucií Kudlovou.

Bylo konstatováno a na presenční listině poznamenáno, že se zdrželo 8 členů a 62 hlasy byl zvolen výbor navržený Lucií Kudlovou, ve složení Lucie Kudlová, Gabriela Horáčková, Eva Randusová, Drahomíra Chmelová a Blanka Slavíková.

Po krátké poradě byla na výzvu předsedajícího provedena nově zvoleným výborem volba presidenta, kterým byla zvolena Lucie Kudlová, a vicepresidenta, kterým byla zvolena Gabriela Horáčková.

Předsedající pak vyzval k volbě kontrolní komise a oznámil svou kandidaturu do této komise i její smysl a úkoly. Po debatě se přihlásili o členství v kontrolní komisi paní Věra Pleslová a pan Jan Halbich. Byla provedena volba a všemi hlasy byla zvolena kontrolní komise ve složení Věra Pleslová, Jan Halbich, JUDr. Karel Jelínek.

Lucie Kudlová poděkovala všem členům, kolegyním z výboru i všem ostatním, kteří jí při výkonu funkce podpořili.

Blanka Slavíková poděkovala za volbu do výboru klubu s tím, že se ujme funkce sportovního ředitele klubu a vedle svých bohatých závodních zkušeností ve westernových třídách nabídla i zkušenosti v anglickém ježdění, kde vidí s ohledem na všestrannost appaloos velké soutěžní a sportovní možnosti.

Poté byla schůze předsedajícím formálně ukončena a členové se bavili mezi sebou a věnovali se i výbornému rautu.

Za podstatné bych na závěr uvedl, že schůze proběhla ve velmi přátelském duchu, jak bylo ostatně vždy dobrým zvykem. V každém případě dvě kandidátky na vedení klubu rozvířily zájem o klubové dění a budoucnost klubu. Je jasné, že stávající výbor nemůže vést klub do nekonečna a bylo by vhodné, kdyby každý, kdo má o klubové dění větší zájem, se účastnil, seznamoval s agendou vedení klubu, vedením seznamu členů, pořádáním a organizací show, zajišťováním sponzorů atd. V tom stávající vedení zjevně obstálo a vůle velké většiny členů klubu podpořit dnes už minulé a přitom opět nové současné vedení klubu byla velmi silná.

Na úplný závěr bych tedy připomněl i to, co včera zaznělo, že koně jsou naší zálibou, radostí i starostí, a že za lásku ke koním lze kromě penězi, platit i zdravím či životem. Přesto, že naše presidentka právě díky koním utrpěla v životě těžkou ztrátu, po které by možná mnohý zanevřel na koně i celý svět, je Lucka příkladem lásky ke koním, k appaloosám. Člověkem, který se nevzdává. Osobně oceňuji její neskutečnou obětavost, přátelství, poctivost a dobrou vůli vést klub k co nejlepším výsledkům. To se ostatně ukázalo v loňském roce, jak čtyřbodovou show, tak i prvním mistrovstvím Evropy konaném na území naší republiky, o které se mimořádně zasloužil Tom Zajac.

Ze schůze jsem odjížděl, když se u jednoho stolu bavila Lucka Kudlová s Míšou Rývorovou i Tomem Zajacem o budoucnosti klubu a pokud byla někde ve vzduchu nějaká nevraživost či soupeření, které nemuselo být zcela v zájmu klubu, mám pocit, že se velmi dobře vyvětral vzduch.

Doufám, že nám toto vydrží a společně se budeme setkávat u sportovních i nesportovních akcí, radovat se ze společného zájmu, kterými appaloosy jsou, z nových hříbátek a z rozvoje krásné a ušlechtilé zábavy, kterou díky klubu pomáháme rozvíjet a šířit mezi další zájemce.

Všem děkuji za účast, podporu a projevený zájem o klubové dění.

JUDr. Karel Jelínek